Doel

Het doel van de Branchevereniging Voertuig Beveiliging – de BVB – is om als een serieuze en professionele sparringpartner in de beveiligingsbranche mee te denken en te werken aan nieuwe regelgeving.

Om dat doel te kunnen bewerkstelligen, is de BVB tevens lid van de Commissie van Belanghebbenden van het CCV. (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.)