Doel BVB

Het doel van de branchevereniging is, om als serieuze en professionele sparringspartner in de beveiligingsbranche mee te denken en te werken aan nieuwe regelgeving.

Om dat doel te kunnen bewerkstelligen, is de BVB lid geworden van het College van Deskundigen van de Stichting VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit).

Deze Stichting is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners.