Samenwerkingen

De BVB werkt in de Commissie van Belanghebbenden (CvB) van het CCV nauw samen met onderstaande partijen, welke ook lid zijn van het CvB.

Zo werken we samen met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), welke de keuringsvoorschriften, de erkenningsregeling en het inbouwvoorschrift in beheer heeft en KIWA-SCM, welke de keuringsvoorschriften, de erkenningsregels en het inbouwvoorschrift toetst en de daarbij behorende periodieke keuringen organiseert.

De BOVAG en de RAI vertegenwoordigen de leveranciers en importeurs van voertuigen met af-fabriek beveiligingssystemen.

Tevens heeft de VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen) zitting in het CvB.

Ook het Verbond van Verzekeraars is aanwezig in het CvB om de belangen van de verzekeraars te behartigen.

Al deze partijen gezamenlijk zorgen door middel van een nauwe samenwerking voor een hoog kwaliteitsniveau van het keurmerk CCV-voertuigbeveiliging.

Wat doet KIWA-SCM met CCV?

KIWA-SCM voert de Erkenningsregeling uit van het CCV. Hierin staat vermeld hoe je als inbouwstation een erkenning kan verkrijgen en aan welke regels je je moet houden. Ook worden de producten getoetst aan de keuringsvoorschriften van het CCV. Het CCV beheert de keuringsvoorschriften, een testinstituut voert de testen uit en KIWA-SCM verleent de goedkeuringen op de producten.