Samenwerkingen

De BVB werkt in het College van Deskundigen (CvD) van de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) nauw samen met onderstaande partijen welke ook lid zijn van het CvD.

Zo werken we samen met Stichting VbV welke de keuringsvoorschriften, de erkenningsregeling en het inbouwvoorschrift in beheer heeft en het SCM KIWA welke de keuringsvoorschriften, de erkenningsregels en het inbouwvoorschrift toetst en de daarbij behorende periodieke keuringen organiseert.

De ANWB vertegenwoordigt de consumenten. De politie wordt veel geraadpleegd als het gaat om op welke manier voertuigen worden gestolen. De BOVAG en de RAI vertegenwoordigen de leverancier en importeurs van voertuigen en beveiligingssystemen.

Al deze partijen bij elkaar zorgen door middel van een nauwe samenwerking voor een hoog kwaliteitsniveau van het VbV / SCM keurmerk.

Andere partijen waar we mee samenwerken zijn: Verzekeraars, RDW en de Stichting Aanpak Voertuig Criminaliteit.

Wat is het VbV?

Het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit) is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners.

Waarom het VbV?

Ieder jaar worden ruim tienduizend auto’s gestolen en verdwijnen er ruim twaalfhonderd vaartuigen. Ook de schade als gevolg van transportcriminaliteit is groot. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het dus van groot belang dat criminaliteit in de mobiliteitsketen bestreden √©n voorkomen wordt.

Wat doet Kiwa SCM met VbV?

Kiwa SCM voert de Erkenningsregeling uit van VbV. Hierin staat vermeld hoe je als inbouwstation een erkenning kan verkrijgen en aan welke regels je moet houden.

Ook worden de producten getoetst aan de keuringsvoorschriften van VbV. Stichting VbV beheert de keuringsvoorschriften, een testinstituut voert de testen uit, en Kiwa SCM verleent de goedkeuringen op de producten.

ANWB

De ANWB vertegenwoordigt de belangen van de consument. De consument is uiteindelijk de gebruiker van de beveiligingssystemen die Kiwa SCM keurt en certificeert. Hierom is het voor ons belangrijk om te weten wat de consument vind van voertuigbeveiligingssystemen.

De ANWB is ook vertegenwoordigd in het College van Deskundigen van VbV.